Bassella es un municipi
ben curiós, per una banda, el poble de Bassella, o Pont de Bassella, va quedar
enfonsat al pantà Rialb quan aquest es va construir, per l’altre banda hi
trobem el Museu de la Moto que és molt complert i que ha fet anar a aquesta
zona a molts amants de la motocicleta i dels esports de motor amb l’ajut de
l’empresa Bassella Experiences que organitza esdeveniments en el mon dels automòbils
i les motocicletes.