Us deixem el resum de Ivars de Noguera, municipi fronterer amb l’Aragò. Es un municipi eminentment agrícola on hi trobem part del pantà de Santa Anna